2005/Aug/14

เนื้อหาและรายละเอียด นำมาจาก แคมปัสบอร์ด ซึ่ง อ.กานดา ได้อธิบายไว้ให้ เข้าใจหลักการมากขึ้นนะครับ

"อินเทอร์เน็ตได้ทำให้การสื่อสารข้อมูลระหว่างมนุษย์เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและสะดวก ซึ่งได้มีผลกระทบต่อหลายวงการ อย่างเช่น ในการศึกษานั้น ทำให้ผู้เรียนสามารถศึกษาสิ่งต่าง ๆ ได้จากสื่ออิเลคทรอนิกส์ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านอินเตอร์เน็ต ในการทำธุรกิจ ทำให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ พันธมิตรคู่ค้า ตลอดจนลูกค้า มีการสื่อสารและทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะอยู่ในสาขาอาชีพใด การติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรนั้นจำเป็นต้องเกิดขึ้น ในอดีตที่ผ่านมาองค์กรต่าง ๆ มักจะประสบปัญหาจากการทำงานร่วมกันโดยใช้แอพพลิเคชันต่างๆ ที่ถูกพัฒนามาจากหลากหลายแพลตฟอร์ม หลากหลายระบบปฏิบัติการ หลากหลายภาษา และถึงแม้ว่าองค์กรต่างๆ สามารถที่จะเชื่อมต่อแอพพลิเคชันต่างๆ เข้าด้วยกันได้ แต่การทำเช่นนั้นก็มีค่าใช้จ่ายที่สูง และมีความซับซ้อนมาก ด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้มีความต้องการมาตราฐานกลาง เพื่อทำให้การติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันองค์กรง่าย และรวดเร็วมากขึ้น มาตราฐานกลางนั่นก็คือเว็บเซอร์วิส

เว็บเซอร์วิส (Web Services) เป็นการ "บริการ" ที่เป็นระบบซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการทำงาน ระหว่างคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย โดยที่ภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ คือภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล (XML) ตัวอย่างเช่น การบริการในการเช็คราคาหุ้นของตลาดหุ้นหลาย ๆ ที่และอ่านข่าวจากแหล่งข่าว ๆ หลายที่โดยให้เฉพาะข่าวของบริษัทที่ผู้ขอใช้บริการสนใจ ผู้ให้บริการเว็บเซอร์วิสหนึ่งอาจจะเป็นผู้ขอบริการเว็บเซอร์วิสอื่น ยกตัวอย่างเช่น เว็บเซอร์วิสที่ให้บริการข้อมูลก่อนการซื้อขายหุ้น อาจจะเป็นผู้ขอใช้บริการของเว็บเซอร์วิสที่ให้บริการการให้ข่าว

ความสามารถของเว็บเซอร์วิสที่ทำให้โปรแกรมคุยกับโปรแกรมได้นั้น เป็นจุดแข็งของเว็บเซอร์วิส ที่สามารถจะเชื่อมบริการหลายๆอันเข้าด้วยกัน แนวความคิดนี้ได้ถูกนำมาวางแผนและนำเสนอมาตรฐานที่จะทำให้เว็บเซอร์วิส ติดต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่น การใช้เอกสารภาษา WSDL (Web Services Description Language) ซึ่งเป็นภาษา XML ประเภทหนึ่ง WSDL (Web Services Description Language) ที่มาอธิบายการเรียกใช้เว็บเซอร์วิสซึ่งเปรียบเสมือนการอ่านคู่มือการใช้งานโปรแกรมนั่นเอง แต่ทว่ามีข้อแตกต่างกันตรงที่ไม่เฉพาะมนุษย์เท่านั้นที่สามารถเข้าใจคู่มือนั่น โปรแกรมที่สามารถอ่านเอกสารภาษา XML เข้าใจสามารถที่จะเข้าใจเอกสาร WSDL ได้เช่นกัน ซึ่งจากคุณสมบัตินี้ช่วยทำให้การเรียกใช้เว็บเซอร์วิสเป็นไปได้อย่างอัตโนมัติ

นอกจาก XML จะถูกใช้ในการเป็นภาษาในการอธิบายการเรียกใช้เว็บเซอร์วิสแล้ว XML ยังเป็นภาษาที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการและผู้ขอใช้การบริการเว็บเซอร์วิส รูปแบบของข้อมูล XML ที่ใช้ในการติดต่อนี้เรียกว่าSOAP (Simple Object Access Protocol) เนื่องจากข้อมูลที่ติดต่ออยู่ในรูปแบบ XML ทำให้โปรแกรมต่าง ๆ สามารถติดต่อกันได้ ถึงแม้ว่าอาจจะถูกพัฒนาและเรียกใช้บนแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน หรือใช้ภาษาที่แตกต่างกันในการพัฒนา ทั้งนี้เนื่องจาก XML เป็นภาษาอักขระ (text) ซึ่งระบบปฎิบัติการทุกระบบสามารถเข้าใจ นอกจากนี้การที่ XMLมีแท๊ก (tag) และรูปแบบโครงสร้างที่อธิบายข้อมูลด้วยตัวมันเอง ทำให้การเข้าใจและการจัดการข้อมูล SOAP messages นั้นสามารถทำได้โดยโปรแกรมและช่วยทำให้การติดต่อระหว่าง ผู้ให้บริการและผู้ใช้เว็บเซอร์วิสเป็นไปได้อย่างอัตโนมัติ"

TAG : web services เว็บเซอร์วิส

Comment

Comment:

Tweet


Hello! edcgggf interesting edcgggf site! I'm really like it! Very, very edcgggf good!
#862 by (78.46.162.58|78.46.162.58) At 2014-02-12 00:35,
Hello! bbgekeg interesting bbgekeg site! I'm really like it! Very, very bbgekeg good!
#861 by (87.106.242.46|87.106.242.46) At 2014-02-12 00:35,
#860 by (65.111.165.85|65.111.165.85) At 2014-02-07 05:17,
Hello! edbakee interesting edbakee site! I'm really like it! Very, very edbakee good!
#859 by (93.186.200.39|93.186.200.39) At 2014-02-07 05:17,
Hello! dkdfgbd interesting dkdfgbd site! I'm really like it! Very, very dkdfgbd good!
#858 by (203.138.124.77|203.138.124.77) At 2014-02-07 05:17,
Very nice site!
#857 by wiyrrtro (103.7.57.18|123.126.93.15) At 2013-05-27 23:01,
Hello! ddadggf interesting ddadggf site! I'm really like it! Very, very ddadggf good!
#856 by riyireii (103.7.57.18|62.69.30.21) At 2013-05-27 22:58,
Very nice site!
#855 by ywprroyt (103.7.57.18|209.91.255.167) At 2012-11-23 06:19,
Hello! kbceked interesting kbceked site! I'm really like it! Very, very kbceked good!
#854 by pwtoopeo (103.7.57.18|208.65.192.1) At 2012-11-23 06:13,
Very nice site!
#853 by ueiortwt (103.7.57.18|82.147.65.85) At 2012-11-21 10:41,
Hello! deccgac interesting deccgac site! I'm really like it! Very, very deccgac good!
#852 by ypwoupup (103.7.57.18|91.121.183.114) At 2012-11-21 10:39,
Very nice site!
#851 by otpyrpto (103.7.57.18|207.70.191.74) At 2012-06-28 22:40,
Hello! dbaeeeb interesting dbaeeeb site! I'm really like it! Very, very dbaeeeb good!
#850 by tiuopopt (103.7.57.18|119.30.112.212) At 2012-06-28 22:38,
Hello! cdaaddc interesting cdaaddc site! I'm really like it! Very, very cdaaddc good!
#849 by erpywope (103.7.57.18|201.199.245.110) At 2012-06-21 21:43,
ขอบคุณมากครับ กำลังสงสัยเรื่อง SOAP อยู่พอดี
VIAGRA and http://www.san-tan-ford.com/profiles/blogs/overnight-cialis-cialis-xr Buy CIALIS Shipped Cod and http://www.box.net/shared/mprvmyyxeb Increases CIALIS Effects and http://dsr.demingswett.com/pg/profile/cordiechery FIORICET Cod Buys and
#847 by bRTAzJphVqMCNIDt (91.214.45.169) At 2010-10-20 06:05,
There are numbers of essays term papers in web, however you must investigate the <a href="http://www.qualityessay.com">term paper services</a>, before ordering custom research papers. It's essential.
#846 by Walton32Martha (91.201.66.6) At 2010-08-23 04:47,
Don't have a lot of cash to buy some real estate? Worry no more, just because it is available to take the <a href="http://bestfinance-blog.com/topics/personal-loans">personal loans</a> to resolve all the problems. Therefore get a small business loan to buy all you want.
#845 by JessieSwanson25 (91.201.66.6) At 2010-08-17 07:57,
Every one acknowledges that humen's life seems to be very expensive, nevertheless different people require cash for various stuff and not every man earns big sums money. So to receive good <a href="http://bestfinance-blog.com/topics/home-loans">home loans</a> or just secured loan will be a proper solution.
#844 by KelliMORIN23 (91.201.66.6) At 2010-08-16 20:01,
Some time ago, I needed to buy a good house for my firm but I did not have enough money and couldn't buy something. Thank God my father adviced to take the <a href="http://bestfinance-blog.com/topics/mortgage-loans">mortgage loans</a> at reliable bank. So, I did so and used to be satisfied with my financial loan.
#843 by KathyHatfield19 (91.201.66.6) At 2010-08-16 07:58,
Hkcfrm <a href="http://ifasxruktcvu.com/">ifasxruktcvu</a>, [url=http://gozvcafyfwsn.com/]gozvcafyfwsn[/url], [link=http://xcgomunnuabr.com/]xcgomunnuabr[/link], http://eerxvralsebj.com/
#842 by TdLAsJfDTlmFBA (91.214.45.169) At 2010-08-13 20:25,
9LoO5d <a href="http://hphbtugvlexv.com/">hphbtugvlexv</a>, [url=http://pnrennpyqybm.com/]pnrennpyqybm[/url], [link=http://ubhnvshvozzq.com/]ubhnvshvozzq[/link], http://ssnxijiwjefs.com/
#841 by HBibwGZlDKbZj (94.102.49.89) At 2010-08-08 11:39,
Very nice site! is it yours too http://apxyieo.com/qyoxty/4.html
#839 by ppyrpore (96.31.86.184) At 2010-07-19 09:10,
Very nice site!
#840 by ppyrpore (96.31.86.184) At 2010-07-19 09:10,
Very nice site! [url=http://apxyieo.com/qyoxty/2.html]is it yours too[/url]
#838 by ppyrpore (96.31.86.184) At 2010-07-19 09:10,
Very nice site! <a href="http://apxyieo.com/qyoxty/1.html">is it yours too</a>
#837 by ppyrpore (96.31.86.184) At 2010-07-19 09:10,
Very nice site!
#836 by yoepeowt (96.31.86.184) At 2010-07-09 04:15,
Very nice site! is it yours too http://yieapxo.com/qoqat/4.html
#835 by yoepeowt (96.31.86.184) At 2010-07-09 04:15,
Very nice site! [url=http://yieapxo.com/qoqat/2.html]is it yours too[/url]
#834 by yoepeowt (96.31.86.184) At 2010-07-09 04:15,
Very nice site! <a href="http://yieapxo.com/qoqat/1.html">is it yours too</a>
#833 by yoepeowt (96.31.86.184) At 2010-07-09 04:15,
Very nice site!
#832 by iiyypiew (96.31.86.184) At 2010-06-23 20:25,
Very nice site! is it yours too http://opeyixa.com/rvqatx/4.html
#831 by iiyypiew (96.31.86.184) At 2010-06-23 20:25,
Very nice site! [url=http://opeyixa.com/rvqatx/2.html]is it yours too[/url]
#830 by iiyypiew (96.31.86.184) At 2010-06-23 20:24,
Very nice site! <a href="http://opeyixa.com/rvqatx/1.html">is it yours too</a>
#829 by iiyypiew (96.31.86.184) At 2010-06-23 20:24,
<a href="http://fhlbxtmlytoyheb.com">tjyfqfvbdjjnyyd</a> http://nmbiajbpeavnedx.com [url=http://gootzcahgsftqir.com]rpdcriaoezwmnoh[/url]
#828 by ifkorkljdc (94.102.52.87) At 2010-06-14 02:32,
Very nice site!
#827 by opreoeyu (96.31.86.184) At 2010-06-12 09:34,
Very nice site! is it yours too http://opxyiea.com/yoyrvvo/4.html
#826 by opreoeyu (96.31.86.184) At 2010-06-12 09:34,
Very nice site! [url=http://opxyiea.com/yoyrvvo/2.html]is it yours too[/url]
#825 by opreoeyu (96.31.86.184) At 2010-06-12 09:34,
Very nice site! <a href="http://opxyiea.com/yoyrvvo/1.html">is it yours too</a>
#824 by opreoeyu (96.31.86.184) At 2010-06-12 09:34,
Very nice site!
#823 by uioywwit (96.31.86.184) At 2010-05-25 16:52,
Very nice site! is it yours too http://oieypxa.com/oryrvxr/4.html
#822 by uioywwit (96.31.86.184) At 2010-05-25 16:52,
Very nice site! [url=http://oieypxa.com/oryrvxr/2.html]is it yours too[/url]
#821 by uioywwit (96.31.86.184) At 2010-05-25 16:52,
Very nice site! <a href="http://oieypxa.com/oryrvxr/1.html">is it yours too</a>
#820 by uioywwit (96.31.86.184) At 2010-05-25 16:52,
Very nice site!
#819 by yirpperr (94.127.88.46) At 2009-12-29 21:55,
Very nice site! cheap cialis http://ypxoiea.com/ovyrakv/4.html
#818 by yirpperr (91.121.223.62) At 2009-12-29 21:55,
Very nice site! [url=http://ypxoiea.com/ovyrakv/2.html]cheap cialis[/url]
#817 by yirpperr (93.184.69.220) At 2009-12-29 21:55,
Very nice site!
#816 by orpuyeri (78.138.189.193) At 2009-11-09 01:25,
Very nice site! cheap cialis http://aixypeo.com/ayrxxa/4.html
#815 by orpuyeri (90.183.248.243) At 2009-11-09 01:25,
Very nice site! [url=http://aixypeo.com/ayrxxa/2.html]cheap cialis[/url]
#814 by orpuyeri (162.71.100.8) At 2009-11-09 01:25,
Very nice site!
#813 by iupteiiu (121.246.72.205) At 2009-11-02 13:02,